header image
Home
Getting Started
RC design
Steel Design
Math
Financing
Survey
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
Statistics
Visitors: 286104
Home
Welcome to Caldd.com!
Written by Administrator   
Wednesday, 14 February 2007

     ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ เราจัดทำเว็บขึ้นมาเพื่อช่วยในการคำนวณ และ สะดวกใช้ในสถานที่ต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

     เนื้อหาในเว็บ ในระยะเริ่มต้นจะเป็นโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธาเป็นส่วนใหญ่ และ อาจมีโปรแกรมคำนวณพื้นฐานทั่วไปเสริมบ้างเล็กน้อย ในอนาคต เราจะพยายามเพิ่มโปรแกรมด้านอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุน

     ทุกท่านสามารถเสนอแนะโปรแกรมที่ท่านอยากใช้ และอาจสนับสนุนข้อมูลมายังเว็บไซต์ เพื่อทางเราพิจารณาจัดทำขึ้นบนเว็บไซต์แห่งนี้ โดยเราจะจัดทำโปรแกรมที่สามารถทำได้เร็วกว่า และมีผู้ต้องการใช้งานจำนวนมาก เป็นอันดับต้น ๆ

     สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้งานเว็บไซต์ และ มีความสุขในชีวิตการทำงานตลอดกาล

(ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0101550830065)

Last Updated ( Thursday, 15 March 2007 )
Base Plate Design
Written by Administrator   
Thursday, 15 February 2007

โปรแกรมออกแบบ แผ่นเหล็กรองฐานเสา

    ข้อแนะนำการใช้งานโปรแกรม

     1. ต้องเลือกชนิดของเสาก่อน จึงจะมีขนาดของเสาไปแสดงในช่องรายการ

     2. ถ้าเลือกขนาดเสาเป็น "User define" ต้องกรอกข้อมูล b, d  และ tf ด้วย แต่ถ้าเลือกระบุขนาดตามรายการที่มี โปรแกรมจะระบุให้

     3. ความกว้าง ยาว ของแผ่นเหล็ก ต้องมากกว่าขนาดหน้าตัดเสา แต่ถ้ากำหนดใหญ่เกินความจำเป็น อาจทำให้เกิดโมเมนต์ในแผ่นเหล็กมาก และความหนาแผ่นเหล็กจะมากตามไปด้วย

     4. ปุ่มที่มีเครื่องหมาย <--- ไว้ใช้แสดงรายการขนาดขององค์อาคารใหม่อีกครั้ง เนื่องจากภายหลังเราย้อนกลับมาจากหน้าแสดงผลการคำนวณ ช่องรายการขนาดขององค์อาคารจะหายไป

เข้าสู่โปรแกรมที่นี่

Last Updated ( Thursday, 22 February 2007 )
Polls
ขอสำรวจอาชีพเพื่อปรับปรุงเว็บครับ
  
Who's Online
We have 2 guests online